INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Setmana del reciclatge 3r ESO

31/05/2022

El divendres 27 de maig va venir a l’institut Caparrella la deixalleria mòbil que va romandre aparcada tot el matí per a que l’alumnat de 3r d’ESO pogués fer una activitat emmarcada en la setmana del reciclatge i medi ambient. L’activitat va consistir en que els grups-classe anessin a la camioneta, analitzessin quin tipus de residus s’hi poden dipositar, quin ús posterior se’n pot fer, comprenguessin el significat de les 3 R (reduir ,reutilitzar, reciclar) i preguessin consciència de que, amb la seva col·laboració, poden ajudar molt al medi ambient proper i global.

Les famílies van estar convidades a que, mitjançant els seus fills/es poguessin portar a la deixalleria els residus que creguessin convenients i així ho van fer uns quants alumnes.