INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

La biblioteca de l’Institut Caparrella

29/11/2018

La biblioteca de l’Institut Caparrella està en plena ebullició. Hem arribata a la setmana d’exàmens de batxillerat i cal concentració; els alumnes del primer i segon cicles de l’ESO acudeixen a l’hora dels esbarjos a llegir o fer deures; l’alumnat de cicles també s’acosta i els alumnes que convaliden alguna matèria segueixen aprofitant el temps entre aquestes parets, buscant aquest espai endreçat, silenciós, acollidor i tranquil on cadascú troba una estona per relaxar-se, avançar en les seves tasques, satisfer les seves curiositats i fer consultes a la xarxa o als diccionaris.

La biblioteca, aquests dies, esdevé una mena de refugi segur per a tothom on sempre es pot trobar un professor o professora a qui consultar. També podem comptar amb la nostra ex-alumna Núria Ribau −com fins fa poc amb l’Ami Aidara− que gràcies a l’AMPA del centre ens ajuda a mantenir aquest espai ben viu tal com podeu veure a les imatges. També devem a la Direcció la vetlla pel manteniment de la biblioteca.

Ara mateix i com cada curs, des d’aquesta petita llar, mirarem de preparar, a les envistes de Nadal, activitats adreçades a l’alumnat per tal que se sentin encara més seu aquest espai i alhora puguin  desenvolupar la seva capacitat creativa, fent extensiu el caliu de la biblioteca a la resta del centre.

Marissa i Carmina