INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Distinció selectivitat alumne de Batxillerat

24/07/2019

El passat divendres 19 de juliol, el nostre alumne Andrej Javornik Ribé, va rebre la Distinció de les Proves d’Accés a la Universitat en l’acte celebrat a L’Auditori de Barcelona en haver
obtingut una qualificació de 9’3.

L’alumne va estar acompanyat de la seva família i d’un representant del centre.
En l’emotiu acte presidit pel Molt Honorable Senyor Quim Torra i Pla, es van lliurar les
Distincions a vora set-cents estudiants dels quals es va lloar l’esperit de sacrifici i als que es va esperonar a continuar treballant.