INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CONVOCATÒRIA 2020

09/06/2020

L’Institut Caparrella és seu avaluadora de les PACF de Grau Mitjà.

Els aspirants que han sortit admesos en la llista provisional o no hagin d’al·legar cap mèrit com altra formació o vida laboral, no han de fer arribar cap documentació.

Els aspirants que hagin d’aportar documentació complementària a aquesta Comissió Avaluadora, ho hauran de fer a través del correu electrònic del centre c5002799@xtec.cat indicant en l’Assumpte la paraula PACF per tal d’assegurar-se que arriba a les persones responsables d’aquestes proves.

El calendari de la convocatòria ordinària, és aquest:
 
Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020
Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020
Presentaciö de la documentació mitjançant un correu electronic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 1 9 de juny de 2020
Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarä l'hora de convocatöria
Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 Termini per presentar reclamacions mitjancant un correu electronic a la büstia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives i emissiö de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020.

El dia de la prova, és obligatori l’ús de la mascareta a entrada i sortida del centre.
Els aspirants seran convocats mitjançant un correu electrònic.
Per a qualsevol altra informació, podeu anar a

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/