INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

720 hores

Competència general del cicle

La competència general d'aquest curs d'especialització consisteix en definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d’informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental


Titulacions que donen accés

 • CFPS ICA0 Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • CFPS ICB0 Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • CFPS ICC0 Desenvolupament d'aplicacions web
 • CFPS EEC0 Manteniment electrònic
 • CFPS EED0 Sistemes de telecomunicacions i informàtics

Durada: 99h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incidents de ciberseguretat. 99 hores

Durada: 132h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Enfortiment de xarxes i sistemes. 132 hores

Durada: 99h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Posada en producció segura. 99 hores

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Anàlisi forense informàtic. 99 hores

Durada: 99h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Hacking ètic. 99 hores

Durada: 66h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Normativa de ciberseguretat. 66 hores

Durada: 126h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Formació en centres de treball. 126 hores