INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:


2 cursos


Mòduls Professionals i Unitats Formatives:


Mòdul 1: Planificació de càmera en audiovisuals.
Mòdul 2: Presa d’imatge audiovisual
Mòdul 3: Projectes d’il·luminació.
Mòdul 4: Luminotècnia
Mòdul 5: Control de la il·luminació
Mòdul 6: Projectes fotogràfics
Mòdul 7: Presa fotogràfica
Mòdul 8: Tractament fotogràfic digital
Mòdul 9: Processos finals fotogràfics
Mòdul 10: Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals
Mòdul 11: Formació i orientació laboral
Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora
Mòdul 13: Projecte d’il·luminació, captació i tractament d’imatge
Mòdul 14: Formació en centres de treball.