INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Llenguatge i expressió audiovisual
 • UF 2: Tecnologia d'equipament de càmera
 • UF 3: Planificació de les operacions de càmera
 • UF 4: Fluxes de treball d'equip de càmera

Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Control de l'exposició i ajustos dels paràmetres de càmera.
 • UF 2: Posicionament i moviment de càmera
 • UF 3: Tècniques d’enregistrament amb una sola càmera
 • UF 4: Tècniques d’enregistrament multicàmera
 • UF_05 :La narrativa de la imatge en moviment (nova uf)

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Avaluació dels projectes d’il·luminació.
 • UF 2: Il·luminació d’espectacles en viu
 • UF 3: Il·luminació per audiovisuals
 • UF 4: Realització del pla d’il·luminació

Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tecnologia i planificació d’instal·lacions d’il·luminació
 • UF 2: Instal·lació elèctrica, cablatge i manteniment d’equips d’il·luminació
 • UF 3: Muntatge  de la il·luminació d’espectacles en viu
 • UF 4: Muntatge  de la il·luminació per audiovisuals

Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Narrativa audiovisual de la il·luminació
 • UF 2: Manipulació tècnica i expressiva de la il·luminació
 • UF 3: Control de la il·luminació en espectacle en viu
 • UF 4: Control de la il·luminació en la presa i postproducció audiovisuals

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny i posada en escena d’un projecte fotogràfic
 • UF 2: Pla de treball, recursos i organització de l’empresa fotogràfica
 • UF 3: La narrativa en imatge fixa (Nova uf)

Durada: 198 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Preparació de la presa fotogràfica
 • UF 2: Il·luminació, control de l’exposició i presa fotogràfica
 • UF 3: Presa fotogràfica en projectes de retrat i moda
 • UF4: Presa fotogràfica en projectes de reportatge
 • UF5: Presa fotogràfica en projectes de bodegó i publicitat

Durada: 132 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Preparació, manteniment i ajustos dels dispositius digitalitzadors
 • UF 2: Preparació d’originals i procés de digitalització d’imatges fotogràfiques
 • UF 3: Tractament d’imatges fotogràfiques mitjançant aplicacions informàtiques
 • UF 4: Creació de muntatges digitals i gràfics vectorials

Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Gestió, realització i retoc de còpies fotogràfiques.
 • UF 2: Acabat i presentació d'originals en suports físics i digitals
 • UF 3: Conservació, manteniment i arxiu d'imatges fotogràfiques.

Durada: 165 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Estructura narrativa i planificació del reportatge
 • UF 2: Captació i registre audiovisual en realització de reportatges
 • UF 3: Edició de reportatges

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals

Durada: 66 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte d'il·luminació, captació i tractament d'imatge.