INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a Dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges, editar publicacions impreses i electròniques, gestionar i controlar la producció editorial realitzant la publicació i el servei d’atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals, garantint la seva funcionalitat i respecte al medi ambient..

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

- d
issenyador/a gràfic/a
- d
issenyador/a de publicacions multimèdia
- d
issenyador/a d'envasos i embalatges
- t
ècnic/a en producció editorial
- a
ssistent/a en edició
- t
ècnic/a en preimpressió
- t
ècnic/a en gestió de producció gràfica
- t
ècnic/a en desenvolupament i publicació de productes multimèdia
- t
ècnic/a en comercialització de productes gràfics i multimèdia


Descarregar pdf informatiu

Durada: 132h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica.
 • UF 2: Tractaments superficials en la indústria gràfica.
 • UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica.
 • UF 4: Qualitat dels materials gràfics

Durada: 231h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Planificació dels processos de preimpressió.
 • UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges.
 • UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació.
 • UF 4: Control de qualitat  de la imposició i obtenció de la forma impressora.
 • UF 5: Pla de manteniment i prevenció de riscos en preimpressió

Durada: 198h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Briefing i documentació del projecte gràfic.
 • UF 2: Elements del projecte gràfic.
 • UF 3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos.
 • UF4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic.
 • UF5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Planificació i seguiment de la producció en processos d’edició
 • UF 2: Qualitat i costos en processos d’edició

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Planificació i pressupost de productes editorials
 • UF 2: Organització de continguts editorials.

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament del projecte.
 • UF 2: Representació i realització de maquetes.

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 33h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Especificacions i arquitectura dels projectes editorials multimèdia.
 • UF 2: Planificació i estàndards de projectes editorials multimèdia.
 • UF3: Esbossos i elements multimèdia de productes editorials

Durada: 198h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Prototips de productes editorials multimèdia.
 • UF 2: Publicació i manteniment de productes editorials multimèdia.
 • UF 3: Elaboració de manuals de productes editorials multimèdia.

Durada: 99h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica.
 • UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica.
 • UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics.
 • UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica.

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: 0h

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora