INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

 

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE “Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”

Primer curs comú per als cicles:
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle 
“Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma”

 

Possibilitat de DUES TITULACIONS DE CFGS en tres anys

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
+
2n curs Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
o
2n curs de Desenvolupament d’Aplicacions Web.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic: 60 hores
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa: 80 hores
 • UF 3: Implantació de programari específic: 25 hores

Durada: 231 hores
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades: 33 hores
 • UF 2: Llenguatges SQL: DML i DDL: 66 hores
 • UF 3: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores
 • UF 4: Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental: 66 hores

Durada: 297 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada: 85 hores
 • UF 2: Disseny modular: 50 hores
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers: 30 hores
 • UF4: Programació orientada a objectes. Fonaments: 35 hores
 • UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals: 35 hores
 • UF6: POO. Introducció a la persistència en BD: 29 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML: 45 hores
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML : 27 hores
 • UF 3: Sistemes de gestió empresarial: 27 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament de programari: 20 hores
 • UF 2: Optimització de programari: 20 hores
 • UF 3: Introducció al disseny orientat a objectes: 26 hores

Durada: 132 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Persistència en fitxers: 24 hores
 • UF 2: Persistència en BDR-BDOR-BDOO: 27 hores
 • UF3: Persistència en BD natives XML: 24 hores
 • UF4: Components d’accés a dades: 24 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Disseny i implementació d’interfícies: 79 hores
 • UF 2: Preparació i distribució d’aplicacions: 20 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils: 45 hores
 • UF 2: Programació multimèdia: 24 hores
 • UF 3: Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils: 30 hores

Durada: 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat i criptografia: 25 hores
 • UF 2: Processos i fils: 37 hores
 • UF 3: Sòcols i serveis: 37 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes ERP-CRM. Implantació: 33 hores
 • UF 2: Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació: 33 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1:  Incorporació al treball: 66 hores
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals: 33 hores

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora: 66 hores

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa: 99 hores

Durada: 317 hores
Hores de lliure disposició: No se n’assignen.