INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos

Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector d’automoció, diagnosticant avaries en casos complexos, i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició:  

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Muntatge de circuits.
 • UF 2: Elements electro-electrònics.
 • UF 3: Diagnosi d’avaries en els circuits elèctrics.
 • UF 4: Reparació d’avaries elèctriques.
 • UF 5: Manteniment dels sistemes elèctrics.
 • UF 6: Reformes elèctriques.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques.
 • UF 2: Transmissió de força i trens de rodatge
 • UF 3: Avaries de transmissions i trens de rodatge.
 • UF 4: Reparació de transmissions i trens de rodatge.

Durada: 231 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Motors: funcionament i components
 • UF 2: Verificació dels elements del motor.
 • UF 3: Sistemes auxiliars del motor.
 • UF 4: Diagnosi d’avaries del motor.
 • UF 5: Procediments de reparació de motors.
 • UF 6: Tècniques de reparació de motors.

Durada: 198 hores. 
Hores de lliure disposició: 33hore

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Representacions gràfiques i mecanització.
 • UF 2: Elements amovibles.
 • UF 3: Elements metàl·lics i sintètics.
 • UF 4: Unió d’elements fixos.
 • UF 5: Transformacions opcionals.

Durada: 198 hores.
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Procés de repintat. 33 hores.
 • UF 2: Preparació i igualació. 33 hores
 • UF 3: Preparació i pintat de superfícies. 46 hores.
 • UF 4: Decoració i retolació de superfícies. 33 hores.
 • UF 5: Correcció de defectes. 20 hores.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Processos de fabricació i danys en l’estructura. 30 hores.
 • UF 2: Diagnosi i valoració de danys. 35 hores.
 • UF 3: Reparacions en bancades i reformes. 34 hores.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Processos de manteniment de vehicles. 33 hores.
 • UF 2: Manteniment de grans flotes. 17 hores.
 • UF 3: Emmagatzematge i control del magatzem. 27 hores.
 • UF 4: Recepció. 22 hores.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client.
 • UF 2: Feedback amb clients i control de qualitat.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

Durada: 66 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.

Durada: 99 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.

Durada: 416 hores.
Hores de lliure disposició: no se n’assignen