INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

2 cursos


Competència general del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics, garantint la funcionalitat, la integritat dels recursos i serveis del sistema, amb la qualitat exigida i complint la reglamentació vigent.

Descarregar pdf informatiu

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
Desenvolupament d’Aplicacions Web
+
Segon curs del cicle 
“Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”
=
OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE
“Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”

Convalidacions

Possibilitat de convalidar la majoria de mòduls/UFs amb el primer curs del cicle de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma o del primer curs del cicle de desenvolupament d'aplicacions web per tal d'obtenir en 3 anys  2 titulacions

Durada: 154h
Hores de lliure disposició:
No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic
 • UF 2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa
 • UF 3:  Implantació de programari específic
 • UF 4: Seguretat, rendiment i recursos

Durada: 121h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Introducció a les bases de dades
 • UF 2: Llenguatges SQL : DML i DDL
 • UF 3: Assegurament de la informació

Durada: 121h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació estructurada
 • UF 2: Disseny modular i recursivitat
 • UF 3: Fonaments de gestió de fitxers

Durada: 88h
Hores de lliure disposició: No se n'assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Programació amb XML
 • UF 2: Àmbits d’aplicació de l’XML
 • UF 3: Sistemes de gestió d'informació empresarial

Durada: 55h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Arquitectura de sistemes
 • UF 2: Instal·lació, configuració i recuperació de programari
 • UF 3: Instal·lació i manteniment de CPD

Durada: 88h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Administració avançada de sistemes operatius
 • UF 2: Automatització de tasques i llenguatges de guions

Durada: 121h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: Introducció a les xarxes
 • UF 2: Administració de dispositius de xarxa
 • UF 3: Administració avançada de xarxes

Durada: 88h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Serveis de noms i configuració automàtica
 • UF 2: Serveis Web i de transferència de fitxers 
 • UF 3: Correu electrònic i missatgeria
 • UF 4: Serveis d’àudio I vídeo

Durada: 55h
Hores de lliure disposició:
No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Llenguatges de guions de servidor
 • UF 2: Implantació de gestors de continguts

Durada: 33h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1. Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental
 • UF 2.  Instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu

Durada: 55h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat física, lògica i legislació
 • UF 2: Seguretat activa i accés remot
 • UF 3: Tallafocs i servidors intermediaris
 • UF 4: Alta disponibilitat

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals

Durada: 66h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Incorporació al treball

Durada: 297h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Projecte d’administració de sistemes informàtics en xarxa

Durada: 383h
Hores de lliure disposició: No se n’assignen

Durada: 
Hores de lliure disposició: 

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Ciberintel·ligència i ciberseguretat
 • UF 2: Hacking ètic

Durada: 
Hores de lliure disposició: 

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Seguretat en dispositius mòbils IOT
 • UF 2: Seguretat en serveis
 • UF 3: Seguretat en aplicacions web
 • UF 4: Seguretat en xarxes