INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durada:

3 cursos

Competència general del cicle

Cicle aprovat pel Departament d’Ensenyament com un projecte pilot.

Aquest cicle s’imparteix en alternança amb empreses del sector, a través de convenis/contractació de l’alumnat per part de les empreses. Al llarg dels tres cursos acadèmics l’alumne/a compagina l’activitat al centre educatiu amb el treball a l’empresa. S’imparteix un currículum adaptat a vehicles industrials.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL: 
- Tallers de reparació d’automòbils: mecànica i electricitat. 
- Tallers de reparació de maquinària agrícola i obres públiques: mecànica i electricitat, equips, arreus i transformacions opcionals. 
- Empreses que per la seva activitat realitzin treballs de manteniment elctromecànic de motors tèrmics (grups electrògens, etc.).
 
SORTIDES PROFESSIONALS: 
- Mecànica d’automòbils. 
- Electricista d’automòbils. 
- Mecànic d’equips dièsel. 
- Instal·lador d’accessoris. 
- Mecànic de maquinària agrícola i d’obres públiques. 
- Mecànic de motocicletes. 
- Mecànic de vehicles pesants.

Hores (màx-mín): 165-132
Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: motors: funcionament i components (Hores UF 33)
 • UF 2: verificació de motors (Hores UF 66)
 • UF 3: diagnosi d’avaries i manteniment dels motors (Hores UF 33)

Hores (màx-mín): 198-187
Hores de lliure disposició: 11 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: combustibles i sistemes anticontaminació (Hores UF 33)
 • UF 2: sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament  (Hores UF 55)
 • UF 3: verificació dels sistemes auxiliars  (Hores UF 66)
 • UF 4: diagnosi i manteniment dels sistemes auxiliars (Hores UF 33)

Hores (màx-mín): 165-143
Hores de lliure disposició: 22 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: circuits pneumàtics i hidràulics (Hores UF 33)
 • UF 2: sistemes de suspensió i direcció (Hores UF 44)
 • UF 3: diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió (Hores UF 66)

Hores (màx-mín): 165
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 66)
 • UF 2: Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 33)
 • UF 3: Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi.  (Hores UF 66)

Hores (màx-mín): 165-132
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: principis electrotècnics bàsics (Hores UF 33)
 • UF2: circuits elèctrics bàsics: simbologia i esquemes (Hores UF 33)
 • UF3: circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 33)
 • UF4: motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 33)

Hores (màx-mín): 165-132
Hores de lliure disposició: 33 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars (Hores UF 66)
 • UF2: xarxes de comunicacions (Hores UF 33)
 • UF3: diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics (Hores UF 33)

Hores (màx-mín): 165
Hores de lliure disposició: 0 hores

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 33)
 • UF2: sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi (Hores UF 33)
 • UF3: diagnosi i manteniment dels sistemes de seguretat i confortabilitat (Hores UF 59)
 • UF4: manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants (Hores UF 40)

Hores (màx-mín): 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: dibuix tècnic i traçat de peces (Hores UF 20)
 • UF2: mecanització manual de peces (Hores UF 46)
 • UF3: soldadura (Hores UF 33)

Hores (màx-mín): 99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores. 

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: incorporació al treball (Hores UF 66)
 • UF2: prevenció de riscos laborals (Hores UF 33)

Hores (màx-mín):  66 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: empresa i iniciativa emprenedora (Hores UF 66)

Hores (màx-mín):  99 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF 1: UF1: anglès tècnic (Hores UF 99)

Hores (màx-mín):  66 hores
Hores de lliure disposició: 0 hores.

Unitats formatives que el componen:

 • UF1: síntesi (Hores UF 66)

Durada: 383 hores