INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

ESO

 • Inici de classes:
  12 de setembre
 • 1r trimestre:
  12 de setembre- 5 de desembre
 • Reunió equip docent:
  22, 23, 29, 30 d’octubre
 • Reunió pares/mares  de 1r d’ESO:
  5 de setembre
 • Reunió pares/mares de 2n, 3r i 4t ESO:
  2 d’octubre
 • Juntes d’avaluació:
  9 al 12 de desembre
 • Lliurament de notes:
  20 de desembre

BATXILLERAT

 • Inici classes:
  12 de setembre
 • Reunió equip docent:
  15 d’octubre
 • Reunió pares Batxillerat:
  2 d’octubre
 • Lliurament TdR (convocatòria voluntària)
  22 d’octubre, exposició 29 d’octubre
 • Setmana d’exàmens del primer trimestre:
  21 al 27 de novembre
 • Junta d’Avaluació:
  4 de desembre
 • Lliurament de notes:
  9 de desembre

CICLES FORMATIUS

 • Inici classes CFGM:
  12  setembre
 • Inici classes CFGS:
  18  setembre
 • Reunió equip docent:
  16 i 23 d’octubre
 • Reunió pares/mares 1r CFGM:
  9 de setembre
 • Reunió pares/mares 2n CFGM:
  3 d’octubre
 • Final trimestre CF:
  28 de novembre
 • Juntes d’Avaluació CF:
  4 i 11 de desembre
 • Lliurament de notes CF:
  20 de desembre

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició: 31 d'octubre
 • Festa local: 30 de setembre
 • Vacances de Nadal: 21 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos 

ESO

 • 2n trimestre:
  Del 9 de desembre al 13 de març
 • Reunió equip docent: 3
  28 i 29 de gener, 4 i 5 de febrer
 • Juntes d’avaluació:
  16, 17, 18 i 19 de març
 • Lliurament de notes:
  24 de març

BATXILLERAT

 • Inici/Final trimestre:
  28 de novembre al 26 de febrer
 • Reunió equip docent:
  29 de gener
 • Lliurament del treball de recerca:
  5 de desembre
 • Exposició del treball de recerca:
  10 de desembre
 • Comunicació notes TdR a l’alumnat:
  10 de gener
 • Exàmens de pendents de 1r de batxillerat:
  28 i 30 de gener
 • Setmana d’exàmens del segon trimestre:
  20 al 26 de febrer
 • Reunió PAU
  27 de febrer
 • Junta d’Avaluació:
  3 de març
 • Lliurament de notes: 
  5 de març

CICLES FORMATIUS

 • Inici/Final trimestre CF:
  29 de novembre al 5 de març
 • Reunió equip docent: 
  12 de febrer
 • Juntes d’Avaluació CF:
  11 i 18 de març
 • Lliurament de notes CF: 
  20 de març

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició:
  24 de febrer

ESO

 • 3r trimestre: 16 de març al 19 de juny
 • Juntes d’avaluació:  17, 18 i 25 de juny
 • Lliurament de notes: 30 de juny

BATXILLERAT

 • Inici trimestre: 27 de febrer
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 2n Batxillerat: 7 al 14 de maig
 • Exàmens finals 2n de Batxillerat: 18 al 22 de maig
 • Juntes d’Avaluació de 2n de Batxillerat: 25 de maig
 • Exàmens Extraordinaris de 2n de Batxillerat: 8 al 12 de juny
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 1r Batxillerat: 28 de maig al 3 de juny
 • Exàmens finals 1r Batxillerat: 8  al 12 de juny
 • Junta final 1r de Batxillerat: 16 de juny
 • Lliurament de notes 1r Batxillerat: 18 de juny
 • Reclamacions: 18 de juny

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ


 • Final de curs CFGM: 3 de juny
 • Presentació Mòdul Síntesi 2n CFGM: 3 de juny
 • Juntes 1a convocatòria: 4 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 5 de juny
 • Exàmens segona convocatòria: 8 a l’16 de juny
 • Juntes d’Avaluació CFGM: 18 i 19 de juny
 • Lliurament de notes  i reclamacions: 22 de juny (de 10 a 12 hores)

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

 • Final 2n curs de CFGS: 27 de maig / Compactat d’automoció: 24 de març
 • Juntes d’Avaluació 2n CFGS: 28 de maig /Compactat d’automoció: 26 de març
 • Final 1r curs de CFGS: 3 de juny
 • Juntes 1a convocatòria: 4 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 5 de juny / Compactat d’automoció: 27 de març
 • Exàmens 2a convocatòria: 8 a l’16 de juny / Compactat d’automoció:30 de març al 3 d'abril
 • Juntes 2a convocatòria: 18 i 19 de juny / Compactat d’automoció: 15 d’abril
 • Lliurament de notes i reclamacions: 2 de juny / Compactat d’automoció: 16 d’abril

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició: 8 de maig
 • Vacances Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril , ambdós inclosos
 • Festa local: 11 de maig