INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

ESO

 • Inici/Final trimestre: 
  14 de setembre al 8 de desembre
 • Reunió equip docent:
  20, 21, 27 i 28 d’octubre
 • Reunió pares/mares de 1r d’ESO:
  8 de setembre
 • Reunió pares/mares de 2n, 3r i 4t ESO:
  15 de setembre
 • Juntes d’avaluació:
  9, 10, 14 i 15 de desembre
 • Lliurament de notes:
  21 de desembre

BATXILLERAT

 • Inici/Final trimestre:
  14 de setembre a l’1 de desembre
 • Reunió equip docent:
  14 d’octubre
 • Reunió pares Batxillerat:
  16 de setembre
 • Lliurament TdR (convocatòria voluntària)
  20 d’octubre, exposició 26 d’octubre
 • Setmana d’exàmens del primer trimestre:
  25 de novembre a l’1 de desembre
 • Junta d’Avaluació:
  2 de desembre
 • Lliurament de notes:
  4 de desembre

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Inici/Final trimestre CFGM:
  14 de setembre al 27 de novembre
 • Inici/Final trimestre CFGS:
  21 de setembre
 • Reunió equip docent:
  14 i 21 d’octubre
 • Reunió pares/mares 1r CFGM:
  9 de setembre
 • Reunió pares/mares 2n CFGM:
  1 d’octubre
 • Juntes d’Avaluació CF:
  2 i 9 de desembre
 • Lliurament de notes CF:
  21 de desembre

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició: 7 de desembre
 • Festa local: 29 de setembre
 • Vacances de Nadal: 22 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos

ESO

 • 2n trimestre:
  Del 9 de desembre al 19 de març
 • Reunió equip docent: 
  2 , 3 , 9 i 10 de febrer
 • Juntes d’avaluació:
  22, 23, 24 i 25 de març
 • Lliurament de notes:
  26 de març

BATXILLERAT

 • Inici/Final trimestre:
  2 de desembre al 2 de març
 • Reunió equip docent:
  27 de gener
 • Lliurament del treball de recerca:
  9 de desembre
 • Exposició del treball de recerca:
  16 de desembre
 • Comunicació notes TdR a l’alumnat:
  11 de gener
 • Exàmens de pendents de 1r de batxillerat:
  26 i 28 de gener
 • Setmana d’exàmens del segon trimestre:
  24 de febrer al 2 de març
 • Reunió PAU
  27 de febrer
 • Junta d’Avaluació:
  10 de març
 • Lliurament de notes: 
  12 de març

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Inici/Final trimestre CF:
  30 de desembre al 5 de març
 • Reunió equip docent: 
  10 de febrer
 • Juntes d’Avaluació CF:
  10 i 17 de març
 • Lliurament de notes CF: 
  26 de març

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició:
  12 de febrer

ESO

 • 3r trimestre: 22 de març al 22 de juny

BATXILLERAT

 • Inici trimestre: 3 de març
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 2n Batxillerat: 6 al 14 de maig
 • Exàmens finals 2n de Batxillerat: 17 al 21 de maig
 • Juntes d’Avaluació de 2n de Batxillerat: 24 de maig
 • Exàmens Extraordinaris de 2n de Batxillerat: 7 al 11 de juny
 • Setmana d’exàmens del 3r trimestre 1r Batxillerat: 27 de maig al 2 de juny
 • Exàmens finals 1r Batxillerat: 7 al 11 de juny
 • Junta final 1r de Batxillerat: 15 de juny
 • Lliurament de notes 1r Batxillerat: 18 de juny
 • Reclamacions: 18 de juny

CICLES FORMATIUS
DE GRAU MITJÀ

 • Final de curs CFGM: 2 de juny
 • Presentació Mòdul Síntesi 2n CFGM: 1 de juny
 • Juntes 1a convocatòria: 3 i 4 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 7 de juny
 • Exàmens segona convocatòria: 9 al 16 de juny
 • Juntes d’Avaluació CFGM: 17 i 18 de juny
 • Lliurament de notes  i reclamacions: 22 de juny (de 10 a 12 hores)

FORMACIÓ PROFESSIONAL:
GRAU SUPERIOR

 • Final 2n curs de CFGS: 27 de maig/ Compactat d’automoció: 23 de març
 • Juntes d’Avaluació 2n CFGS: 28 de maig/Compactat d’automoció: 24 de març
 • Final 1r curs de CFGS: 2 de juny
 • Juntes 1a convocatòria: 3 i 4 de juny
 • Lliurament notes 1a convocatòria: 7 de juny/ Compactat d’automoció: 26 de març
 • Exàmens 2a convocatòria: 9 al 16 de juny/ Compactat d’automoció: 6 al 12 d’abril
 • Juntes 2a convocatòria: 17 i 18 de juny/ Compactat d’automoció: 14 d’abril
 • Lliurament de notes i reclamacions: 22 de juny / Compactat d’automoció: 16 d’abril

ALTRES DADES

 • Festa de lliure disposició: 10 de maig
 • Vacances Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril , ambdós inclosos
 • Festa local: 11 de maig


Calendari curs 2010/2021

Descarregar pdf complet