INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Taller de gràfics 3D a cfgs DAM i DAW

08/06/2021

L'alumnat de 1r de cfgs Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i Desenvolupament d'aplicacions web va participar en un taller de 4 hores sobre gràfics 3D amb l'empresa de Invelon.
El primer d'ells va estar dedicat a Unity3D i el segon, a UnrealEngine i Realitat Virtual, tot provant el head-mounted display (ulleres de RV) HTCVive