INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Preu del Servei: 60€

Calendari del servei d’assessorament:

Documents

Llista d’admesos al servei d’assessorament

  • Llista d’admesos al servei d’assessorament

Oferta de places del servei d'assessorament
i reconeixements per al curs 22-23.