INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

Durant l’etapa del batxillerat l’alumne ha de realitzar el treball de recerca, que consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades de cara a la investigació.

El tema del treball de recerca pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari. El tema del treball de recerca el tria el mateix alumne aconsellat i orientat per professors, tutor i altres persones del seu equip docent. Aquesta elecció es fa durant el primer curs, i un cop feta comença el període de realització orientat per un professor- tutor.

Acabat aquest període l’alumne lliurarà al seu tutor un dossier amb el resultat del seu treball i l’exposarà davant d’un tribunal que s’encarregarà d’avaluar-ne una part. La nota del treball de recerca serà un 10 per cent de la nota global del batxillerat.