INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

HUMANITATS

1r 2n
Llatí Llatí
Història del món Història de l’art /Literatura castellana
Literatura universal Literatura catalana / Geografia
Grec Grec

CIÈNCIES SOCIALS

1r 2n
Matemàtiques aplicades Matemàtiques aplicades
Economia i organització d’empresa Economia i organització d’empresa
Economia / Literatura universal / Psicologia* Literatura catalana / Geografia
Història del món Història de l’art /Literatura castellana


*matèria optativa
El centre ofereix aquelles matèries optatives que preveu la normativa vigent en el Decret 142/2008 de 15 de Juliol: http://www.gencat.cat/diari/5183/08190087.htm