INSTITUT CAPARRELLA Educació Lleida Lleida

L’Estada a l’empresa és una matèria optativa i voluntària l’objectiu de la qual és donar a conèixer a l’alumne la realitat del món laboral. Té molta acceptació entre els nostres alumnes i , a efectes del càlcul de la nota d’expedient per aquells alumnes que la cursen, té el mateix valor que qualsevol altra matèria.

Aquesta matèria consisteix, bàsicament, en un període de permanència i activitat de l’alumne en una empresa ( per exemple una empresa informàtica, un hospital, un centre penitenciari, un gabinet d’arquitectes o l’aquàrium de Barcelona han acollit alguns del nostres alumnes durant els últims anys) . Durant l’estada , l’alumne pren contacte amb un camp professional cap al qual se sent motivat i pot, així, enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional.

Té una durada de 140 hores de les quals 70 corresponent a la part teoricopràctica i es fan durant el curs a raó de dues hores setmanals un dia per la tarda i les altres 70 es realitzen un cop finalitzat el primer curs i abans que l’alumne comenci les vacances d’estiu.